VIA de Leeuw
VIA de Leeuw is een full-service juridisch advies- en interimbureau voor het openbaar bestuur. Zij ondersteunen het openbaar bestuur met interimdiensten, adviesdiensten en trainingen.